ทนายโนตารี่ กับ สนธิสัญญาที่กรุงเฮก ปี 1961

อีกหนึ่งหน้าที่ของทนายความ คือ รับรองลายมือชื่อและเอกสารครับ


หลายท่านอาจเคยได้ยิน ทนายโนตารี่ หรือ ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร


ในต่างประเทศ การทำธุรกรรม ต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นพยาน โดยจะมีการอบรม โนตารี่ โดยคนที่ไม่ได้เป็นทนายความ
แต่ในไทย กฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง โนตารี่ยังไม่มี เพราะไทยยังไม่ให้สัตยาบัน กับ สนธิสัญญาที่กรุงเฮก ปี 1961 (HCCH 1961 Apostille Convention) การรับรองเอกสาร จึงเป็นหน้าที่ ของ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


ทนายความโนตารี่ สามารถรับรองเอกสารได้เกือบทุกอย่างครับ ผมได้ลิสไว้ในลิ้งค์ ด้านล่างนี้ แต่ถ้าผู้รับที่ต่างประเทศ มีข้อกำหนดว่าต้อง เป็น สนธิสัญญาที่กรุงเฮก ปี 1961 เท่านั้น เริ่มยุ่งแล้ว


เพราะ โนตารี่ที่มี คุณสมบัติตามสนธิสัญญาที่กรุงเฮก ปี 1961 นั้นไม่ใช่คนไทย และ ไม่สามารถรับรองเอกสารนอกเขตอำนาจ ของตนได้ แล้วจะไปรับรองกับใคร


มีกรณีหนึ่ง พึ่งบริการโนตารี่ไปเมื่อวานอยากจะมาแชร์ครับ


ลูกความชาวฮ่องกง ต้องรับรองเอกสารเพื่อไปใช้โอนบ้าน ที่ฮ่องกง ทนายความที่ฮ่องกง บอกว่าต้องเป็น สนธิสัญญาที่กรุงเฮก ปี 1961 เท่านั้น ทำออนไลน์ก็ไม่ได้ ทำที่ไทยก็ไม่มี สนธิสัญญาที่กรุงเฮก ปี 1961 ทำที่กงสุลจีนก๊ไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องเอกชนกับเอกชน


สุดท้าย ทนายที่ฮ่องกงยอมรับผมก็ต่อเมื่อ

  1. สภาทนายรับรองสำเนาถูกต้องของใบประกาศ โนตารี่ผม ในลิ้งค์ด้านล่างนี้
  2. กรมการกงสุล โดยกอง สัญชาติ และนิติกรณ์ ต้องทำการ นิติกรณ์ หรือ Legalization ว่า ลายเซ็นต์ที่รับรองสำเนาถูกต้องของใบประกาศฯ ผม เป็นลายมือของผู้นั้นจริง (กงสุลมีตัวอย่างลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่สภาทนาย)
  3. ผมต้องเอาใบประกาศที่ ทำการ นิติกรณ์ หรือ Legalization แล้วไปให้ สถานทูตจีนที่เชียงใหม่ ทำการ นิติกรณ์ หรือ Legalization อีกรอบ ว่าฃลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เป็นลายมือของ จนท คนนั้นจริง
  4. จากนั้นผมจึงทำการโนตารี่ได้ และแนบใบประกาศที่ผ่านการรับรอง มาแล้วสามรอบนี้แนบไปด้วย

ลูกความบอกถ้าไม่ทำแบบนี้ แกคงต้องบินกลับบ้านไปเซ็นต์เอกสารเองที่ฮ่องกง

ค่าวิชาชีพในการรับรองฯ สภาทนายให้คำแนะนำว่าอย่าให้ต่ำกว่าครั้งละ 5,000 บาทครับ

https://66lawyer.wordpress.com/chiang-mai-notary-services/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s