ทนายอภิวัฒน์ โทร. 081-878 9145

ทนายอภิวัฒน์ บัวลอย

ทนายอภิวัฒน์ บัวลอย ทนายความเชียงใหม่

เมื่อท่านต้องประสบกับปัญหาข้อกฎหมาย หรือ ได้รับความไม่เป็นธรรม ผมยินดีที่จะให้บริการกฎหมาย เพราะบางครั้งท่านไม่รู้จะหันไปปรึกษาใคร ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ทำงานรวดเร็ว และ ประสานงานกับทุกฝ่าย จึงทำให้เราได้รับความไว้ใจจากลูกความเสมอมา ส่วนหนึ่งของ การให้บริการของผมที่ได้รับความพึ่งพอใจแก่ลูกความ ดังนี้

 • ออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
 • ฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง
 • ยื่นคำร้องตั้งผู้จัดการมรดก
 • ยื่นคำร้องคดีครอบครัว ขออนุญาตศาลทำนิติกรรมของผู้เยาว์ หรือ ผู้ไร้ความสามารถ
 • ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจในคดีอาญา
 • ร่างสัญญา ทำนิติกรรมต่างๆ
 • สืบทรัพย์ บังคับคดี ตั้งเรื่องยึดทรัพย์ ถอนการยึดทรัพย์
 • ประณีประณอมยอมความ นอกศาลและในศาล
 • ยื่นคำร้องทางปกครองต่อหน่วยงานรัฐ
 • เจรจาค่าสินไหมกับบริษัทประกันภัย
 • ยื่นคำร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในคดีอาญา
 • ตรวจสัญญา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • ล่ามภาษาอังกฤษในศาล
 • ปรึกษากฎหมายแรงงาน
 • ร่างพินัยกรรม
 • จัดตั้ง เปลี่ยนแปลง หุ้นส่วนบริษัท
 • ยื่นคำให้การ คดีแพ่ง อาญา ล้มละลาย
 • ยื่นคำร้องครอบครองปรปักษ์
 • อุทธรณ์ ฎีกา คดีแพ่ง และอาญา

เชิญติดตามสาระทางกฏหมายดีๆ ได้ทางช่องทางต่างๆ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

Facebook: https://www.facebook.com/followaphiwat/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwxlgO3GzHUmGUDk5EbBggA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s