การรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรให้ถูกต้อง รับรองอย่างไรถึงจะไม่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้

การรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรให้ถูกต้อง รับรองอย่างไรถึงจะไม่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้

การรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรให้ถูกต้อง รับรองอย่างไรถึงจะไม่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้

การรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรให้ถูกต้อง รับรองอย่างไรถึงจะไม่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้

ทนายอภิวัฒน์ ขอแนะนำ การรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรให้ถูกต้อง รับรองอย่างไรถึงจะไม่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้

  1. การรับรองต้องเจาะจงว่าจะรับรองเพื่ออะไร
  2. พร้อมลงวันที่ และ
  3. อย่าลืมกาเครืองหมายดอกจันทร์ *** ที่หัวท้ายเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแต่งเติมข้อความ
ทนายอภิวัฒน์ #chiangmailawyer #notary

Contact me:
Tel: 081-8789145
Email: bualoi.law@hotmail.com

Line ID: ajmooh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s