การออกเสียงภาษาอังกฤษ ตามหลัก Phonetic Alphabet- English Pronunciation

การออกเสียงภาษาอังกฤษ ตามหลัก Phonetic Alphabet- English Pronunciation

การออกเสียงภาษาอังกฤษ ตามหลัก Phonetic Alphabet- English Pronunciation

เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพื่อการสื่อสาร ซีซั่นนี้เป็นการ ฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหลักภาษา และ ทำแบบฝึกหัด ตาม Sound Pair ที่่เหมาะกับภาษาไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s