English for Lawyer: Thailand Civil and Commercial Code and Civil Procedure Code กฎหมายแพ่ง และ พาณิชย์ และ วิธีพิจารณาความแพ่ง

substantive law
/ซัพสะแตนทีฟ ลอ/
กฎหมายสารบัญญัติ

procedural law
/โปรซีดูล ลอ/
กฎหมายวิธีสบัญญัติ

party
/ปาร์ตี้/
คู่ความ คู่สัญญา

plaintiff
/เพลนทีฟ/
โจทก์

defendant
/ดีแฟนดินท์/
จำเลย

plaint/ complaint
/เพลนท์/ /คอมเพลนท์/
คำฟ้อง

nature of plaintiff’s claim
/เนเจอ ออฟ เพลนทีฟส์ เคลม/
สภาพแห่งข้อหา

claimant
/ไคลเม้นท์/
บุคคลที่เรียกร้อง

claim damages
/เคลม ดาเมจเจส/
เรียกค่าเสียหาย

allegation
/อะเลเกชั่น/
ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา

substance abuse
/ซัพสเตนท์ อบิวส์/
ยาเสพติด

misuse
/มีสยูส/
การใช้ในทางที่ผิด

civil procedure code
/ซีวิล โปรซีดูล โค๊ท/
ประมวลกฎหมายวิธีพิจจารณาความแพ่ง

the code of judicial conduct
/เดอะโค๊ทออฟ จูดีเชียล คอนดั๊กท์/
ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ

political party
/โพลิติคอล ปาร์ตี้/
พรรคการเมือง

the guilty party
/เดอะ กิลตี้ ปาร์ตี้/
คู่ความฝ่ายที่ผิด

the innocent party
/เดอะ อินโนเซนท์ ปาร์ตี้ /
คู่ความฝ่ายที่บริสุทธิ

not guilty
/น็อท กิลตี้/
ไม่ผิด

terminate
/เทอมิเนท/
ทำให้สิ้นสุด

terminate the pregnancy
/เทอมิเนท เดอะ เพร็กเนนซี่/
ทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์

court of law
/คอร์ท ออฟ ลอ/
ศาลยุติธรรม

a natural person
/อะ เนทูเริล เพอซั่น/
บุคคลธรรมดา

juristic person
/จูริสติก เพอซั่น/
นิติบุคคล

illegal
/อิลิกัล/
ผิดกฎหมาย

unlawful
/อันลอฟูล/
ผิดกฎหมาย

legal
/ลีกัล/
กฎหมาย หรือ ถูกกฎหมาย

lawful
/ลอฟูล์/
ถูกกฎหมาย

source of obligation
/ซอร์ส ออฟ ออบลิเกชั่น/
มูลหนี้

allege
/อะเล็จ/
กล่าวหา

sexual harassment
/เซ็กชวล ฮาราสเม้นท์/
คุกคามทางเพศ

plea
/พลี/
คำให้การ

amend
/อะเม็นดึ/
แก้ไขคำคู่ความ

send, serve, submit, plead, deliver
/เซ็น/ /เซิฟ/ /ซัพมิท/ /พลีดึ/ /เดลิเวอร์/
ส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่าง ๆ

file, send in, hand in (e-filing อี-ไฟลลิ่ง)
/ไฟล์/ /เซ็น อิน/ /แฮนอิน/
ยื่นคำฟ้องต่อศาล

summons
/ซัมม่อนส์/
หมายเรียก

relief
/รีลิฟ/
คำขอบังคับ

plead
/พลีดึ/
คำให้การ

pleading
/พลีดดิ้ง/
คำคู่ความ

court officer
/คอร์ท ออฟิสเซอร์/
เจ้าหน้าที่ศาล

service of a summons/ service of process
/เซอวิส ออฟ อะ ซัมม่อน/ /เซอวิสออฟ โปรเซส/
การส่งหมายเรียก และ สำเนาคำฟ้อง

subpoena
/ซัพพีน่า/
หมายเรียก

remedy
/เร็มเมอดี้/
การเยียวยาแก้ไข

discrimination
/ดิสคริมิเนชั่น/
การเลือกปฏิบัติ (กฎหมาย)
การเลือกประติบัติ (การต่างประเทศ)

redress
/รีเดรส/
บรรเทา ปลดเปลื้อง ชดใช้ ทดแทน

litigation
/ลิทิเกชั่น/
การเป็นความ หรือ การดำเนินงานทางกฎหมาย

litigant, litigator , counsel, advocate
/ลิทิแก้น/ /ลิทิเกเตอร์/ /คานเชิล/ /แอดโวเคท/
ทนายความที่ว่าความในศาล

judge, justice, professional from the judiciary
/จัดจ์/ /จัสติส/โฟรเฟสชั่นนอล ฟอร์ม เดอะ จูดิเชียอะรี่/
ผู้พิพากษา

administration
/แอดมินนิสเตรชั่น/
การบริหาร

justice
/จัสติส/
ความยุติธรรม

adjudicate
/อะจู๊ดดิเคท/
พิพากษา, ตัดสิน

court fees
/คอร์ท ฟีส์/
ค่าธรรมเนียมศาล

filing fees
/ไฟลิ่ง ฟีส์/
ค่าขึ้นศาล

jurisdiction
/จูริสดิกชั่น/
เขตอำนาจศาล

venue
/เวนนิว/
สถานที่พิจารณาคดี

discretion
/ดิสส์เกรทชั่น/
ดุลพินิจ

question of law
/เควสชั่น ออฟ ลอ/
ปัญหาข้อกฎหมาย

question of fact
/เควสชั่น ออฟ แฟ็กท์/
ปัญหาข้อเท็จจริง

evidence
/เอฟเวเด๊นส์/
พยานหลักฐาน

testimony
/เทสติโมนี่/
คำให้การ, คำเบิกความ

burden of proof
/เบอร์เดนท์ออฟ พรูฟ/
ภาระการพิสูจน์

standard of proof
/สแตนดาร์ท ออฟ พรูฟ/
มาตรฐานการพิสูจน์ ในคดีแพ่ง

preponderance of evidence
/เพพรอนเด๊นส์ ออฟ เอฟเวเด๊นส์/
balance of probabilities
/บาลานซ์ ออฟ พรอพาบิลิตี้/
หลักการชั่งน้ำหนักพยาน

adduce
/อะดูซส์/
การอ้างเป็นพยานหลักฐาน

admissible
/แอดมิสซิเบิล/
ที่สามารถยอมรับได้

examination
/เอ็กแซมิเนชั่น/
การถามพยาน

justice administration
/จัสติส แอดมินิสเตรชั่น/
การบริหารงานยุติธรรม

court administration
/คอร์ท แอดมินิสเตรชั่น/
การบริหารงานในศาล

administer
/แอดมินิสเตอร์/
ผู้จัดการ

fairness
/แฟร์เนส/
ความยุติธรรม

court of justice
/คอร์ท ออฟ จัสติส/
ศาลยุติธรรม

administrative court
/แอดมินิสเตรทีฟ คอร์ท/
ศาลปกครอง

military court
/มิลินทารี คอร์ท/
ศาลทหาร

constitutional court
/คันซิทูชั่นนัล คอร์ท/
ศาลรัฐธรรมนูญ

witness
/วิทเนส/
พยานบุคคล

documentary evidence
/ด๊อกคูเมนทารี่ เอฟเวเด๊นส์/
พยานเอกสาร

real evidence
/เรียล เอฟเวเด๊นส์/
physical evidence
/ฟิซิคอล เอฟเวเด๊นส์/
nonverbal testimony
/นอนเวอร์บอล เทสติโมนี่/
พยานวัตถุ

hearsay
/เฮียเซย์/
พยานบอกเล่า

direct examination
/ไดเร็ก แอกเซมิเนชั่น/
ถามพยาน

cross examination
/คอร์ส แอกเซมิเนชั่น/
ถามค้าน

re-direct examination
/รี-ไดเร็ก แอกเซมิเนชั่น/
ถามติง

pre-trial /พรีไทรอัล/
pre-trial conference /พรีไทรอัล คอนเฟอร์เรนส์/
statement of issues /สเตทเม้นท์ ออฟ อิสชู่/
การชี้สองสถาน

trial
/ไทรอัล/
การพิจจารณาคดี

Photo by Tom Fisk on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s