โนตารี่ เชียงใหม่

โนตารี่ เชียงใหม่ | ทนายโนตารี่ | Chiangmai Notary Lawyer ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ และ เอกสาร

Signature Witnessing| Acknowledgement| Notarized Translation| Notarized Copy| Notarized Affidavit| Notarized Certified Company limited |Power of Attorney

ทนายอภิวัฒน์ บัวลอย

ทนายความผู้รับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความฯ

บริการโนตารี่ บริการรับรองลายมือชื่อ และเอกสาร ทำเอกสารต่าง ๆ ถึงที่ 24 ชั่วโมง

โทร/ LINE 081-878 9145


ทนายความผู้รับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 34


หนังสือรับรองโนตารี่

Notarial Certificate 10637/2563
รับรองคำแปลเอกสาร/Certified True Translation
รับรองลายมือชื่อในเอกสาร/Certified True Signature/Applicant Declaration Notary Public
รับรองสำเนาเอกสาร/Certified True Copy
รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
รับรองตัวบุคคล
รับรองข้อเท็จจริง
จัดทำคำสาบาน Affidavit
รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
ทำคำคัดค้านตราสาร
จัดทำบันทึกคำให้การ/Affidavit Notary Public


บทความเกี่ยวกับการรับรองาลยมือชื่อ และ เอกสาร

ทนายโนตารี่ กับ สนธิสัญญาที่กรุงเฮก ปี 1961

อีกหนึ่งหน้าที่ของทนายความ คือ รับรองลายมือชื่อและเอกสารครับ หลายท่านอาจเคยได้ยิน ทนายโนตารี่ หรือ ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ในต่างประเทศ การทำธุรกรรม ต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นพยาน โดยจะมีการอบรม โนตารี่ โดยคนที่ไม่ได้เป็นทนายความแต่ในไทย กฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง โนตารี่ยังไม่มี เพราะไทยยังไม่ให้สัตยาบัน กับ สนธิสัญญาที่กรุงเฮก ปี 1961 (HCCH 1961 Apostille Convention) การรับรองเอกสาร จึงเป็นหน้าที่ ของ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ทนายความโนตารี่ สามารถรับรองเอกสารได้เกือบทุกอย่างครับ ผมได้ลิสไว้ในลิ้งค์ ด้านล่างนี้ แต่ถ้าผู้รับที่ต่างประเทศ มีข้อกำหนดว่าต้อง เป็น สนธิสัญญาที่กรุงเฮก ปี 1961 เท่านั้น เริ่มยุ่งแล้ว เพราะ โนตารี่ที่มี คุณสมบัติตามสนธิสัญญาที่กรุงเฮก ปี 1961 นั้นไม่ใช่คนไทย และ ไม่สามารถรับรองเอกสารนอกเขตอำนาจ ของตนได้ แล้วจะไปรับรองกับใคร มีกรณีหนึ่ง พึ่งบริการโนตารี่ไปเมื่อวานอยากจะมาแชร์ครับ ลูกความชาวฮ่องกง ต้องรับรองเอกสารเพื่อไปใช้โอนบ้าน…

Notarial Services EP6 Notarizing a Juristic Person’s Status

Notarial Services EP6 Notarizing a Juristic Person’s Status, the Authority, and the Signature of an Authorized Committee Member Generally, documents with information about the status of a juristic person and the authority of a representative who is authorized to act on behalf of the juristic person are owned by a government department but they are…

Notarial Services EP5 Notarized Affidavit

Notarial Services EP5 Notarized AffidavitA notarized affidavit is made when a notary certifies that a particular person who appears before them has confirmed to them that they had made an affidavit. That person could also swear an oath confirming that the content or message in the document is true and that they are aware that…

ทนายความโนตารี EP5 การรับรองการยืนยันตามหนังสือถ้อยแถลง (Notarized Affidavit)

ทนายความโนตารี EP5 การรับรองการยืนยันตามหนังสือถ้อยแถลง (Notarized Affidavit) การรับรองการยืนยันหนังสือถ้อยแถลงคือ การที่ทนายความผู้รับรองลายมือชื่อได้รับรองว่าบุคคลที่ปรากฏต่อหน้าตนเองนั้นได้มายืนยันต่อหน้าทนายความผู้รับรองว่าตนเองได้จัดทำหนังสือถ้อยแถลงขึ้น โดยอาจมีการสาบานตนรับรองเนื้อหาหรือข้อความในเอกสารว่าเป็นความจริงและรับรู้ว่าการยืนยันโดยข้อความอันเป็นเท็จต้องถูกลงโทษตามกฎหมายด้วยก็ได้ หนังสือถ้อยแถลงนั้นเป็นเอกสารที่บุคคลที่ปรากฏต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรองได้จัดทำขึ้นด้วยตนเอง โดยมีการยืนยันถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่บุคคลนั้นประสงค์ที่จะให้ถ้อยคำ หนังสือถ้อยแถลงนั้นอาจเป็นคำคู่ความที่บุคคลนั้นประสงค์จะนำไปใช้ในคดีความต่าง ๆ ในศาล หรือ เป็นเอกสารที่ให้ถ้อยคำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดก็ได้ทั้งสิ้น ในทำนองเดียวกันกับการรับรองประเภทอื่น การรับรองการยืนยันหนังสือถ้อยแถลงนั้น ทนายความผู้ทำคำรับรองไม่ได้รับรองข้อก็จริงหรือเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือถ้อยแถลงนั้น ทนายความผู้ทำคำรับรองเพียงรับรองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีบุคคลหนึ่งมายืนยัน การจัดทำหนังสือถ้อแถลงนั้นจริง พร้อมกับมีการสาบานรับรองหนังสือถ้อยแถลงนั้นด้วยหรือไม่เท่านั้น

Notarial Services EP4 Notarized Copy

Notarial Services EP4 Notarized CopyA notarized copy is made when a notary notarizes a copy of a document to show that they have verified that the copy matches the original document. In this type of notarial act, a notary does not certify whether the content in the document is correct or not or whether the…