สัมมนากฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

สัมมนากฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 3 ปรับปรุงเนื้อหาใหม่

ในการทำงานทนายความหลายครั้งผมต้องตามแก้ปัญหาที่ลูกความทำผิดพลาดเพราะไม่เข้าใจกฎหมายผมจึงคิดว่าอยากจะสร้างหลักสูตรที่อธิบายสั้น ๆ ง่าย ๆ จบในวันเดียวถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


ผมตั้งโจทย์โดยเริ่มจินตนาการว่านักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่านหนึ่งในการทำโปรเจคเค้าต้องเจอกับอะไรบ้างตั้งแต่ต้นจนจบ (Pathway Approch) ต้องใช้เอกสารอะไรต้องดูอะไรเป็นสำคัญ


หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเบื้องต้นเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านกฎหมายผู้ที่เริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอยากจะรู้กฎหมายพื้นฐานเพื่อต่อยอดในการทำงานในด้านนี้ต่อไป เมื่อเรารู้กดหมายพื้นฐานแล้วเราก็จะสามารถเข้าใจกฎหมายใหม่ใหม่ได้เร็วมากขึ้น


นอกเหนือจากการที่เรารู้กฎหมายแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือการสร้างคอนเน็คชั่นส์ระหว่างนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยกัน ทนายความ นักกฎหมายนายหน้า นักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก วิศวกร และ นายช่างต่าง ๆ ซึ่งแต่ละส่วนล้วนมีความจำเป็นที่จะส่งเสริมกันและกัน ผมจึงได้ตั้งใจที่จะสร้างคอมมูนิตี้ของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อส่งพลังบวกให้แก่กันและกัน

รายละเอียด

วันที่ 26 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่ ห้องประชุมอาคารศิริพานิช ถนนห้วยแก้ว

แผนที่ https://goo.gl/maps/XzYy99C3qF7VsyBu5

ค่าสัมมนา 1,000 บาท
รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน

เรียนเรื่องอะไรบ้าง

สอนพื้นฐานกฎหมาย การตรวจสอบที่ดิน โฉนด
การจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย ตามพรบ. จัดสรร
กฎหมายนิติกรรม สัญญา
การทำสัญญานายหน้า
การทำสัญญาจะซื้อขาย
การทำสัญญาซื้อขาย
การโอนที่ดิน
การซื้อขายที่ดินต่างชาติ

เรียนกับใครบ้าง

ผมออกแบบหลักสูตรมาสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์สามารถเข้ามาอบรมและถามคำถามที่ตัวเองไม่รู้ แต่สำหรับผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์อยู่แล้วก็เหมาะที่จะมาทบทวนความรู้และแบ่งปันทักษะและประสบการณ์ของท่าน โดยเฉพาะนายหน้าสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่มีความมั่นใจในความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือพนักงานขาย ที่อยากสร้างความมั่นใจมากขึ้นในการทำงาน และส่วนสำคัญก็คือสำหรับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องทำธุรกิจกับชาวต่างชาติเพราะผมออกแบบหลักสูตรมาเพื่อปูพื้นฐานให้เข้าใจว่าเราจะสามารถขายให้กับชาวต่างชาติได้อย่างไร

ใครเป็นวิทยากร

วิทยากรหลักคือ ทนายอภิวัฒน์ บัวลอย และ ทีมงานคุณภาพที่เป็นทนายความ นักกฎหมาย นายหน้าสังหาริมทรัพย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่จะมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

ทนายอภิวัฒน์ มีประสบการณ์การทำงานกับชาวต่างชาติเกือบ 20 ปี และ เป็นทนายความให้กับชาวต่างชาติในคดีความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ มีความรู้ความสามารถในกฎหมายของประเทศตะวันตกและกฏหมายไทย จึงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง มองเห็นภาพของกฎหมายทั้งสองระบบ จึงสามารถเข้าใจลูกความชาวต่างชาติ และ สามารถเข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับลูกความว่าจะสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

วิธีการสมัคร

โทร หรือ Add LINE ทนายอภิวัฒน์ 081-878-9145
แจ้งชื่อ และ หมายเลขโทรศัพท์ ของท่าน