ทนายอภิวัฒน์ โทร. 081-878 9145


ทนายอภิวัฒน์ บัวลอย ทนายความเชียงใหม่

เมื่อท่านต้องประสบกับปัญหาข้อกฎหมาย หรือ ได้รับความไม่เป็นธรรม ผมยินดีที่จะให้บริการกฎหมาย เพราะบางครั้งท่านไม่รู้จะหันไปปรึกษาใคร ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ทำงานรวดเร็ว และ ประสานงานกับทุกฝ่าย จึงทำให้เราได้รับความไว้ใจจากลูกความเสมอมา ส่วนหนึ่งของ การให้บริการของผมที่ได้รับความพึ่งพอใจแก่ลูกความ ดังนี้

ออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
ฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง
ยื่นคำร้องตั้งผู้จัดการมรดก
ยื่นคำร้องคดีครอบครัว ขออนุญาตศาลทำนิติกรรมของผู้เยาว์ หรือ ผู้ไร้ความสามารถ
ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจในคดีอาญา
ร่างสัญญา ทำนิติกรรมต่างๆ
สืบทรัพย์ บังคับคดี ตั้งเรื่องยึดทรัพย์ ถอนการยึดทรัพย์
ประณีประณอมยอมความ นอกศาลและในศาล
ยื่นคำร้องทางปกครองต่อหน่วยงานรัฐ
เจรจาค่าสินไหมกับบริษัทประกันภัย
ยื่นคำร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในคดีอาญา
ตรวจสัญญา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ล่ามภาษาอังกฤษในศาล
ปรึกษากฎหมายแรงงาน
ร่างพินัยกรรม
จัดตั้ง เปลี่ยนแปลง หุ้นส่วนบริษัท
ยื่นคำให้การ คดีแพ่ง อาญา ล้มละลาย
ยื่นคำร้องครอบครองปรปักษ์
อุทธรณ์ ฎีกา คดีแพ่ง และอาญา
เชิญติดตามสาระทางกฏหมายดีๆ ได้ทางช่องทางต่างๆ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ


Facebook: https://www.facebook.com/followaphiwat/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwxlgO3GzHUmGUDk5EbBggA