สังคมที่เราอยู่ดีขึ้นเพราะคืนคนดีให้สังคม

กระบวนการยุติธรรม ที่เน้นการลงโทษ การขังคุก นั่นดีกับสังคมจริงหรือ

การที่จำเลยที่มีโทษไม่ร้ายแรง แต่ต้องขังคุกร่วมกับนักโทษ เรือนจำกลายเป็น โรงเรียนสอนอาชญากรรม

กระบวนการยุติธรรม แบบปัจจุบัน จะมีผลดีต่อสังคมจริงหรือ จำเลยร้อยคน เข้าห้องสอบคำให้การ ให้การสารภาพไป 80 คน ผู้พิพากษาเวร อาจจะมีคำพิพากษาวันนั้นเลย คนให้การปฏิเสธ เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ มีการสืบเสาะและพินิจ เหลือให้สืบพยาน ไม่กี่คน

ก็ดีในเชิงที่คดีเสร็จไปหลายคดี แต่กระบวนการนี้ จะยั่งยืนไหม เพราะสังคมที่เราอยู่ดีขึ้นเพราะคืนคนดีให้สังคมผู้เสียหาย จำเลย และ ชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการดำเนินกระบวนพิจารณาผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ควรมีบทบาทในการแสวงหาความจริงของคดีหวังว่าวันหนึ่ง ทุกฝ่ายจะจับมือกัน เน้นแก้ปัญหาคืนคนดีสู่สังคม

Photo by Pixabay on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s