(ติวฟรี) จุดสำคัญ English Grammar

ผมตั้งใจทำคลิปวิดิโอชุดนี้ไว้เมื่อปีที่แล้ว ฝากพี่น้องนักกฎหมายท่านใดที่สนใจการเรียนภาษาอังกฤษ เชิญรับชมได้ครับ

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s