การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม คือ การเลิกจ้างที่ไม่มีสาเหตุ หรือมีสาเหตุไม่เพียงพอ หรือมีสาเหตุไม่สมควร

หากเกิดการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมขึ้น และศาลแรงงานเห็นว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลอาจมีคำพิพากษาได้ สองทาง

ทางแรกคือพิพากษาให้นายจ้างรับลูกจ้างนั้นเข้าทำงานต่อในอัตราค่าจ้างที่ได้รับในขณะเลิกจ้าง หรือ
ทางที่สอง หากลูกจ้างกับนายจ้างไม่สามารถทำงานร่วมกันต่อไปได้ ศาลจะกำหนดความเสียหายให้นายจ้างชดไช้แทน

องค์ประกอบ ของการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง และ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานจะพิจารณาว่านายจ้างบอกเลิกจ้างด้วยเหตุอันสมควรหรือไม่

ในทางปฎิบัติ ผู้ที่แจ้งการเลิกจ้างคือแผนกบุคคล หรือ แผนกทรัพยากรมนุษย์ บางครั้งให้สาเหตุการเลิกจ้างที่อาจจะเข้าข่ายการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมได้

การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนี่คนละเรื่องกับ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือ ค่าชดเชย ที่นายจ้างจะสามารถหาข้อยกเว้นได้นะครับ แม้จะบอกกล่าวล่วงหน้า แต่การบอกกล่าวนั้นเป็นการบอกกล่าวด้วยเหตุไม่เป็นธรรมก็ไม่สามารถ ยกเว้นความรับผิดของนายจ้างได้

ผมได้รวบรวมสาเหตุการเลิกจ้างทั้งที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรมไว้ในบทความนี้ครับ

/// การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เช่น

*นายจ้างอ้างว่าเลิกจ้างเพราะมีนโยบายจะลดค่าใช้จ่าย เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

*นายจ้างโอนสิทธิการจ้างให้บุคคลภายนอกแต่ลูกจ้างไม่ยินยอมจึงเลิกจ้าง เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

*ลูกจ้างทำทองทำผงทองขาดเพียงครั้งเดียว เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

*ลูกจ้างพักเที่ยงเกินเวลาเพียงเล็กน้อย เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

*ลูกจ้างออกไปดื่มสุราเพียงเล็กน้อยก่อนเวลาเลิกงานไม่นาน ไม่มีอาการมึนเมาสุรา งานหน้าที่ไม่เสียหาย เป็นความผิดกรณีไม่ร้ายแรง เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

*ลูกจ้างเล่นการพนันนอกที่ทำงาน และนอกเวลางาน โทษมีเพียงลดขึ้นเงินเดือน นายจ้างเลิกจ้าง เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

*นายจ้างไม่ได้ขาดทุนจนประกอบธุรกิจต่อไปไม่ได้ นายจ้างเลิกจ้าง เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

/// การเลิกจ้างที่เป็นธรรม เช่น

*เบียดบังเงินนายจ้าง นำรายได้จากการขายตั๋วไปให้คนอื่นใช้ก่อน เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

*ลูกจ้างรับเงินแล้วนำไปใช้ส่วนตัว เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

*ฝ่ายตรวจรับสินค้าส่งเงินให้ฝ่ายการเงิน น้อย และช้ากว่าผู้จัดการคนก่อน มีพฤติการณ์ส่อไปในทาง
ทุจริต เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

*ลูกจ้างลักทรัพย์จากกระเป๋าผู้โดยสาร ลูกจ้างรับสารภาพ เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

*ลูกจ้างเข้าไปในโรงงานตอนตี 2 และ เลื่อยอะไรบางอย่าง ทั้งที่มีกฏห้ามเข้าโรงงานเวลากลางคืน เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

*ลูกจ้างหยิบสินค้าออกจากกล่องสินค้าที่ฉีกขาดออกมาดูและซุกซ่อนไว้ นายจ้างไม่สามารถไว้วางใจให้ทำงานต่อได้ เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

*ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่ แต่ได้แก้ใขแล้ว แต่ความผิดนั้นสำเร็จแล้ว เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

*ทรัพย์สินของนายจ้างสูญหาย ตำรวจตวรจลายนิ้วมือพบเป็นรอยนิ้วมือของลูกจ้าง แม้ศาลจะพิพากษายกฟ้องแต่นายจ้างเลิกจ้าง เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

*ลูกจ้างปล่อยข่าวลือว่านายจ้างจะล้มละลาย และ จะปิดกิจการ แม้ไม่มีใครเชื่อ นายจ้างเลิกจ้าง เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

*ผู้จัดการธนาคารมีพฤติการณ์ชู้สาวกับลูกค้ารายใหญ่ของธนาคาร เป็นการประพฤติผิดศีลธรรมอันดี นายจ้างเลิกจ้าง เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

*ลูกจ้างอ้างว่าจบการศึกษาชั้นเนติบัณฑิต อันเป็นเท็จ ลูกจ้างเข้ารับตำแหน่ง แม้นายจ้างไม่เคยดู แต่นายจ้างได้รับความเสียหาย การเลิกจ้างมีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

*ลูกจ้างมาสายหลายครั้ง และมีนิสัยมาทำงานสายเป็นประจำ และยังฝ่าฝืนคำสั่งโดยชอบด้วยกฏหมายอื่นอีก การเลิกจ้างมีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

*ลูกจ้างทำงานในโรงงานผลิตเหล็ก ดื่มสุรา เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับงานกรณีร้ายแรง การเลิกจ้างมีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

*ลูกจ้างตบหน้าผู้บังคับบัญชา แม้เกิดเหตุนอกบริษัทนายจ้าง การเลิกจ้างมีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

*ลูกจ้างกับเพื่อนพนักงานรวม 7 คนร่วมกันเล่นการพนันในบริเวณบริษัทนายจ้าง เป็นการฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี อาจจะก่อให้เกิดการทะเลาะบาดหมางในหมู่ลูกจ้างด้วยกัน การเลิกจ้างมีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

*ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่หนีไปนอนระหว่างเวลาทำงาน แม้เป็นการหลีกเลี่ยงงาน แต่เป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่เป็นกรณีละทิ้งหน้าที่การงานไปเสีย การเลิกจ้างมีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

อย่างไรก็ดี การได้ทำงานสักที่หนึ่ง หากทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ ด้วยความตั้งใจว่า หากนายจ้างอยู่ได้ เราก็อยู่ได้

เมื่อได้ร่วมงานกันแล้วหาใช่คนอื่นไกล หากนายจ้าง และ ลูกจ้างถ้อยทีถ้อยอาศัย ทำการอะไรด้วยใจเขาใจเรา เราก็มีครอบครัว เขาก็มีครอบครัว แม้ว่าจะไปด้วยกันไม่ได้แต่ก็ให้เวลา และ จากกันด้วยดี ก็จะดีกันทุกฝ่าย เหมือนราชสี กับหนู ที่ไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะตกระกำลำบากมาแล้วหนูจะช่วยเหลือ

เงินทองลาภยศสรรเสริญนั้นหาได้ตามเราไปยังโลกหน้า มีเพียงคุณความดีที่เราได้ทำเท่านั้นที่จะประดับเราไปไม่เสื่อมคลาย

นายจ้างอย่าคิดว่าลูกจ้างเป็นหุ่นยนต์ ลูกจ้างก็อย่าคิดว่านายจ้างเป็นนักบุญ ก็น่าจะพาพานิชย์นาวานี้ไปถึงฝั่ง

Photo by Pixabay on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s